Gioăng cửa cuốn, phớt cửa gara, phớt cửa điện cửa gara, ron cửa cuốn

Untitled 1 0005 12264767592 843313555

  • Bản rộng 95mm và 110mm
  • Ron nhét cửa cuốn được làm bằng caosu lưu hóa
  • Dùng để chặn chân cửa cuốn, cửa gara, cửa điện
BÁO GIÁ NGAY
Danh mục:
0388218168